Najem opodatkowany stawką 8,5% od razu po likwidacji działalności

5 listopada 2019
Najem opodatkowany stawką 8,5% od razu po likwidacji działalności

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 23 października 2019 r., nr 0115-KDIT3.4011.330.2019.3.WM potwierdził, że można opodatkować przychody z najmu zryczałtowanym podatkiem 8,5% od razu po zlikwidowaniu działalności gospodarczej i przekazaniu nieruchomości do majątku prywatnego.

Organ podatkowy zgodził się z wnioskodawcą, że skoro zamierza on zlikwidować działalność gospodarczą i wykorzystywany dotychczas w działalności lokal przemysłowy wycofa do majątku prywatnego, to wówczas przedmiotem najmu nie będzie składnik majątku związany z działalnością gospodarczą (nawet jeżeli najemcami pozostaną te same podmioty). W takim przypadku najem nieruchomości będzie stanowił źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast przychody uzyskiwane z tytułu najmu prywatnego lokalu, będą mogły zostać opodatkowane na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%.

Zobacz również: