Fundacja rodzinna w polskim systemie prawnym?

8 października 2019
Fundacja rodzinna w polskim systemie prawnym?

W dniu 13 września 2019 r. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii opublikowało Zieloną Księgę, omawiającą założenia dotyczące możliwości i celowości wprowadzenia do polskiego systemu prawnego instytucji fundacji rodzinnej.

Według projektodawców omawiana instytucja może wesprzeć możliwość wielopokoleniowego zachowania firm rodzinnych. Głównym celem proponowanego rozwiązania jest akumulacja i ochrona kapitału oraz zapewnienie niepodzielności i integralności majątku firmy rodzinnej poprzez wyłączenie zastosowania przepisów prawa spadkowego oraz związanego z tym rozdrobnienia majątku pomiędzy spadkobierców w procesie dziedziczenia. Fundacja rodzinna miałaby być wyposażona w osobowość prawną, a zatem w przypadku przeniesienia na nią majątku przez fundatora, stałby się odrębną własnością fundacji i jako taki nie wchodziłby w skład majątku spadkowego i podlegał dziedziczeniu. Fundator dodatkowo miałby za zadanie określić cel działania fundacji oraz krąg jej beneficjentów i przypadające im udziały w zysku. Instytucja ta dawałaby fundatorowi możliwość zaplanowania sukcesji swojej firmy, zachowania wpływu na kierunek jej rozwoju przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów osób najbliższych.

Konsultacje nad celowością wprowadzenia fundacji rodzinnej w Polsce oraz ewentualnym modelem tej instytucji mają trwać do 14 października 2019 r.

Zobacz również: