Jeden kontrahent, a możliwość opodatkowania podatkiem liniowym 19%

Jeden kontrahent, a możliwość opodatkowania podatkiem liniowym 19%

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 6 września 2019 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.310.2019.2.DJD, potwierdził prawo podatnika do opodatkowania przychodów z tytułu świadczenia usług na rzecz jedynego kontrahenta, w ramach umowy o współpracę 19%  liniowym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca miał wątpliwości, czy może korzystać z takiego sposobu opodatkowania w sytuacji, gdy prowadzi on jednoosobową działalność gospodarczą i świadczy usługi wyłącznie na rzecz jednego kontrahenta (wystawia jedną fakturę w miesiącu). Jednocześnie wnioskodawca zaznaczył, że współpraca z jednym kontrahentem aktualnie wyczerpuje w pełni jego możliwości czasowe.

W odniesieniu do powyższego, Dyrektor KIS potwierdził możliwość uznania przychodów uzyskiwanych z tytułu usług świadczonych na rzecz jedynego kontrahenta za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz opodatkowania ich 19% podatkiem liniowym.

Zobacz również: