Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Aktualności

To już pewne – pełna elektronizacja zamówień publicznych dopiero od 1 stycznia 2021 r.

W dniu 30 sierpnia 2019 r. została opublikowana ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, która między innymi wprowadziła zmiany w przepisach prawa zamówień publicznych. W związku z przyjętą nowelizacją, obowiązek pełnej elektronizacji zamówień, tj. również  w odniesieniu do postępowań  o wartości zamówienia poniżej progów unijnych, prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny zamawiający, wejdzie w życie dopiero 1 stycznia 2021 r. Przed zmianą przepisy prawa zamówień publicznych zakładały, że pełna elektronizacja będzie obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

Przypominamy, że obecnie obowiązek prowadzenia postępowania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dotyczy zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne.