Od 1 października 2019 będziemy płacić niższe podatki?

Od 1 października 2019 będziemy płacić niższe podatki?

Na podpis Prezydenta oczekuje nowelizacja zakładająca obniżenie podatku dochodowego od osób fizycznych z 18% na 17%. Obniżenie o 1 punkt procentowy stawki podatku oznacza w praktyce obniżenie podatku dochodowego od uzyskanych w roku podatkowym dochodów, nieprzekraczających kwoty 85 528 zł. Powyżej tej kwoty, czyli w tzw. drugim progu podatkowym, dochody nadal będą jednak opodatkowane stawką 32%.

Obniżenie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych ma dotyczyć wszystkich podatników, którzy uzyskują dochody podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej (w tym również przedsiębiorców osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz emerytów i rencistów).

Ponadto, projekt ustawy przewiduje ponad dwukrotne podwyższenie kosztów pracowniczych. Przykładowo, koszty uzyskania przychodów z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej wynoszą obecnie 111 zł 25 gr miesięcznie (za rok podatkowy nie więcej niż 1 335 zł). Jak wynika z nowelizacji, kwota ta zostanie podwyższona do 250 zł miesięcznie (za rok podatkowy nie więcej niż 3 000 zł)

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, zmiany mają wejść w życie już 1 października br.

Zobacz również: