Wzrost opłat za wniosek o zawezwanie do próby ugodowej

Wzrost opłat za wniosek o zawezwanie do próby ugodowej

W dniu 6 sierpnia 2019 r. ogłoszono nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego. Znaczna część zmian wchodzi w życie 7 listopada 2019 r., jednak niektóre przepisy, w tym zmieniające wartość opłat sądowych, obowiązują już od 21 sierpnia 2019 r.

Nowelizacja wprowadza zmiany między innymi w zakresie opłat od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej. Postępowanie to daje możliwość zawarcia ugody przed sądem bez konieczności składania pozwu. Wszczęcie postępowania o zawezwanie do próby ugodowej, niezależnie od jego wyniku, powoduje przerwanie biegu przedawnienia.

Do dnia 21 sierpnia 2019 r. opłata za wniosek o zawezwanie do próby ugodowej wynosiła:

  • 40 zł w sprawach do 10.000,00 zł,
  • 300 zł w sprawach powyżej 10.000,00 zł.

Po wejściu w życie nowelizacji opłata za wniosek o zawezwanie do próby ugodowej wynosi 1/5 opłaty należnej od pozwu w sprawie objętej zawezwaniem.

Przykładowo w sprawie, w której wartość przedmiotu sporu wynosi 1.000.000,00 zł, opłata od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej będzie wynosić 10.000,00 zł (zamiast dotychczasowych 300 zł).

Podwyższenie opłat spowoduje znaczne zmniejszenie ilości kierowanych do sądu wniosków o zawezwanie do próby ugodowej w celu przerwania biegu przedawnienia. Istnieje jednak możliwość skierowania sprawy do mediacji, która również przerywa bieg przedawnienia. W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2000 zł za całość postępowania mediacyjnego.   

Zobacz również: