Co zmieniają nowe wzory karty szkolenia wstępnego i zaświadczenia o ukończeniu szkolenia BHP?

12 sierpnia 2019
Co zmieniają nowe wzory karty szkolenia wstępnego i zaświadczenia o ukończeniu szkolenia BHP?

W dniu 28 czerwca 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozporządzenie wprowadziło nowe wzory karty szkolenia wstępnego BHP oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia BHP. Zgodnie z zasadą minimalizacji danych osobowych wyrażoną przez RODO, ustawodawca zrezygnował z konieczności podawania  miejsca urodzenia osoby będącej uczestnikiem szkolenia. Ponadto nowe wzory nie przewidują obowiązku stosowania na nich pieczęci pracodawcy.

Karty szkolenia wstępnego BHP oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wydane przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia zachowują swoją moc, a w związku z tym nie ma potrzeby zmiany uprzednio wydanych dokumentów. Ponadto karty i zaświadczenia mogą być nadal stosowane zgodnie z uprzednio obowiązującym wzorem bez obowiązku stawiania na nich pieczęci lub pieczątek, jednak nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

Zobacz również: