Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

 ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok

oddział w Warszawie
ul. Karolkowa 28/114, 01-207 Warszawa
tel. +48 664 178 333

Aktualności

Co zmieniają nowe wzory karty szkolenia wstępnego i zaświadczenia o ukończeniu szkolenia BHP?

W dniu 28 czerwca 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozporządzenie wprowadziło nowe wzory karty szkolenia wstępnego BHP oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia BHP. Zgodnie z zasadą minimalizacji danych osobowych wyrażoną przez RODO, ustawodawca zrezygnował z konieczności podawania  miejsca urodzenia osoby będącej uczestnikiem szkolenia. Ponadto nowe wzory nie przewidują obowiązku stosowania na nich pieczęci pracodawcy.

Karty szkolenia wstępnego BHP oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wydane przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia zachowują swoją moc, a w związku z tym nie ma potrzeby zmiany uprzednio wydanych dokumentów. Ponadto karty i zaświadczenia mogą być nadal stosowane zgodnie z uprzednio obowiązującym wzorem bez obowiązku stawiania na nich pieczęci lub pieczątek, jednak nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2019 r.