Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

 ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok

oddział w Warszawie
ul. Karolkowa 28/114, 01-207 Warszawa
tel. +48 664 178 333

Aktualności

Fiskus zapłaci za swoje błędy

Jak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 sierpnia 2019 r., sygn. akt II FSK 2750/17, jeśli ustawodawca tworzy przepis, który jest niekonstytucyjny, co następnie potwierdza Trybunał Konstytucyjny, to zastosowanie niekonstytucyjnego przepisu przez organ państwowy nie może mieć negatywnych skutków dla podatnika.

W konsekwencji, Sąd stanął na stanowisku, że w rozpatrywanym przypadku podatnikowi należy  zwrócić nie tylko niesłusznie pobraną daninę publicznoprawną, ale również koszty egzekucyjne związane z jej ściągnięciem. Podkreślono również, że przerzucenie ciężaru kosztów egzekucyjnych na podatnika byłoby w takim przypadku nie tylko niesprawiedliwe, ale także niezgodne z Konstytucją.

Wyrok z dnia 1 sierpnia 2019 r. jest dla podatników niewątpliwie korzystny, tym niemniej zwrócenia uwagi wymaga, że dnia 20 września 2018 r. ten sam sąd rozstrzygając analogiczną sprawę w innym składzie, orzekł o braku podstaw do zwrotu nałożonych na podatnika kosztów egzekucyjnych (sygn. akt II FSK 2664/16).