Fiskus zapłaci za swoje błędy

9 sierpnia 2019
Fiskus zapłaci za swoje błędy

Jak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 sierpnia 2019 r., sygn. akt II FSK 2750/17, jeśli ustawodawca tworzy przepis, który jest niekonstytucyjny, co następnie potwierdza Trybunał Konstytucyjny, to zastosowanie niekonstytucyjnego przepisu przez organ państwowy nie może mieć negatywnych skutków dla podatnika.

W konsekwencji, Sąd stanął na stanowisku, że w rozpatrywanym przypadku podatnikowi należy  zwrócić nie tylko niesłusznie pobraną daninę publicznoprawną, ale również koszty egzekucyjne związane z jej ściągnięciem. Podkreślono również, że przerzucenie ciężaru kosztów egzekucyjnych na podatnika byłoby w takim przypadku nie tylko niesprawiedliwe, ale także niezgodne z Konstytucją.

Wyrok z dnia 1 sierpnia 2019 r. jest dla podatników niewątpliwie korzystny, tym niemniej zwrócenia uwagi wymaga, że dnia 20 września 2018 r. ten sam sąd rozstrzygając analogiczną sprawę w innym składzie, orzekł o braku podstaw do zwrotu nałożonych na podatnika kosztów egzekucyjnych (sygn. akt II FSK 2664/16).

Zobacz również: