Darowizna od partnera bez podatku?

15 lipca 2019
Darowizna od partnera bez podatku?

Jak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 27 maja 2019 r., nr 0111-KDIB4.4015.48.2019.1.MCZ, jeżeli darowizna pieniężna od partnera zostanie przeznaczona w całości zgodnie ze wskazaniem darczyńcy na cel ściśle wskazany w umowie darowizny, to osoba obdarowana nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku od spadków i darowizn z tytułu otrzymanej darowizny.

Nabycie środków pieniężnych w drodze umowy darowizny podlega co do zasady opodatkowaniu na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Natomiast jak wynikało ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji, darczyńcą będzie partner wnioskodawczyni, czyli osoba zaliczająca się do III grupy podatkowej, gdzie kwota wolna od podatku wynosi 4.902 zł. Organ zwrócił jednak uwagę, że podstawę opodatkowania z tytułu darowizny stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość). Zatem, jeżeli wnioskodawczyni przedmiotową darowiznę w postaci środków pieniężnych w całości (zgodnie ze wskazaniem darczyńcy) przeznaczy na cel ściśle wskazany w umowie darowizny, wówczas jako obdarowana nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku od spadków i darowizn z tytułu otrzymanej darowizny. Wartość wykonanego polecenia darczyńcy obniża bowiem podstawę opodatkowania z tytułu darowizny, stosownie do uregulowań zawartych w art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

W konsekwencji, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził stanowisko zgodnie z którym, w przedstawionym stanie faktycznym wnioskodawczyni nie zapłaci podatku od darowizny. Jednocześnie organ zaznaczył jednak, że odrębną kwestią od opodatkowania darowizny jest opodatkowanie podatkiem od spadków i darowizn nabycia tytułem polecenia darczyńcy (okoliczność ta nie była jednak przedmiotem interpretacji).

Zobacz również: