Pierwsza kopia dokumentacji medycznej za darmo

Pierwsza kopia dokumentacji medycznej za darmo

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wprowadza zmiany m.in. w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Zgodnie z nowelizacją od 4 maja 2019 r. opłat nie pobiera się za udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy.

Oznacza to, że podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych nie może pobrać opłaty od pacjenta, w przypadku gdy wniosek o udostępnienie odnosi się do dokumentów, których pacjent wcześniej nie otrzymał.

Udostępnienie dokumentacji medycznej może dotyczyć całej dokumentacji medycznej pacjenta lub tylko wybranej jej części. Wprowadzona nowelizacja odnosi się jednak tylko do dokumentów udostępnianych pacjentowi po raz pierwszy. W przypadku udostępniania po raz kolejny tych samych dokumentów podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobrać opłatę.

Nowa regulacja wchodzi w życie z dniem 4 maja 2019 r.

Zobacz również: