Nagrody uzyskane przez pracowników na firmowym festynie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

12 kwietnia 2019
Nagrody uzyskane przez pracowników na firmowym festynie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

W interpretacji indywidualnej z dnia 13 marca 2019 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.488.2018.6.MM Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że wygrane uzyskane m.in. przez pracowników w konkursach sportowych organizowanych na firmowym pikniku integracyjnym, stanowią przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca argumentował, że pracownicy jedynie integrują się podczas wspólnej zabawy, natomiast główne korzyści czerpie pracodawca jako organizator festynu. Celem festynu jest bowiem integracja pracowników, współpracowników Spółki, umocnienie ich więzi ze Spółką, a w konsekwencji polepszenie komunikacji, wzrost motywacji oraz zwiększenie wydajności pracy. Organ podatkowy nie zgodził się powyższym stanowiskiem oraz podkreślił, że skoro znana jest jednostkowa wartość każdej nagrody, to wartość stanowi przychód osoby, która ją otrzymała.

Jednocześnie w interpretacji wskazano, że nie można w tym przypadku skorzystać ze zwolnienia podatkowego z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym wolne od daniny są wygrane w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu do 2 tys. zł. Jak wskazał organ podatkowy, istotnym elementem każdego konkursu jest rywalizacja pomiędzy jego uczestnikami, zaś od strony formalnej – regulamin określający porządek oraz zasady wyłaniania zwycięzców. Mając natomiast na uwadze, że jak wskazał wnioskodawca, Spółka nie posiada regulaminu przeprowadzania „konkursów”, to rywalizacji podczas firmowych festynów nie sposób uznać za konkurs, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zobacz również: