Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

 ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok

oddział w Warszawie
ul. Karolkowa 28/114, 01-207 Warszawa
tel. +48 664 178 333

Aktualności

Ograniczenie obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym wprowadza zmiany w kodeksie pracy w zakresie ograniczenia obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP dla niektórych pracowników oraz umożliwia pełnienie zadań służby BHP przez pracodawcę zatrudniającego do 50 pracowników.

Dotychczas obowiązek odbywania szkoleń okresowych dotyczył wszystkich pracowników. Po zmianach szkolenia okresowe BHP nie są obligatoryjne dla pracowników administracyjno-biurowych zatrudnionych u pracodawcy zakwalifikowanego do grupy zawodowej, dla której określono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, chyba że z oceny ryzyka dokonywanej przez pracodawcę, będzie wynikało, że jest to konieczne.

Zmiany weszły w życie wraz z dniem 1 stycznia 2019 r.