Przywrócenie do pracy pracownika zatrudnionego na czas określony, objętego ochroną przedemerytalną – wyrok TK

19 grudnia 2018
Przywrócenie do pracy pracownika zatrudnionego na czas określony, objętego ochroną przedemerytalną – wyrok TK

Dnia 11 grudnia 2018 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok (sygn. akt P 133/15) w sprawie dotyczącej możliwości żądania przywrócenia do pracy pracownika w wieku przedemerytalnym, zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas określony, w razie wypowiedzenia umowy o pracy z naruszeniem przepisów. Zgodnie z art. 50 § 3 k.p. pracownik w takiej sytuacji ma możliwość dochodzenia jedynie odszkodowania. Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż takie ograniczenie narusza konstytucyjną zasadę równości (art. 32 ust. 1 Konstytucji).  

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, ma prawo żądać przywrócenia do pracy na dotychczasowych warunkach, jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę nastąpiło z naruszeniem przepisów. Prawo to odnosi się to również do wypowiedzenia zmieniającego dotychczasowe warunki pracy i płacy z art. 42 § 1 k.p.

Zobacz również: