Zmiany w prawie autorskim - nowe prawa dla wydawców prasy

19 października 2018
Zmiany w prawie autorskim - nowe prawa dla wydawców prasy

W dniu 12 września 2018 r. Parlament UE zaakceptował projekt Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym.

Projekt dyrektywy przewiduje m.in., że wydawcy prasy:

  • uzyskają wyłączne prawo do zezwalania lub zabraniania zwielokrotnienia utworu, przy wykorzystaniu wszelkich środków, w całości lub częściowo,
  • uzyskają wyłączne prawo do zezwalania lub zabraniania na jakiekolwiek podawanie do publicznej wiadomości utworów, drogą przewodową lub bezprzewodową, w taki sposób, że osoby postronne mają do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie.

Oznacza to, że publiczne wykorzystanie publikacji prasowej w formie cyfrowej będzie wymagało zgody wydawcy. W praktyce ma to umożliwić wydawcom prasy uzyskanie wynagrodzenia za cyfrowe wykorzystanie ich publikacji przez m.in. serwisy internetowe. Nowe prawa wydawców mają wygasać po 20 latach od opublikowania danej publikacji prasowej.

Finalne głosowanie nad Dyrektywą w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym odbędzie się w 2019 r.

Zobacz również: