Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

 ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok

oddział w Warszawie
ul. Karolkowa 28/114, 01-207 Warszawa
tel. +48 664 178 333

Aktualności

Elektronizacja zamówień publicznych o wartości powyżej progów unijnych

Wszedł w życie obowiązek komunikowania się między zamawiającym a wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych powyżej tzw. progów unijnych. Nowa regulacja dotyczy postępowań wszczętych po dniu 17 października 2018 r.

Za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej odbywać się będzie w szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przez wykonawców, a także oświadczeń, w tym dokumentu JEDZ.

Urząd Zamówień Publicznych, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło miniPortal, czyli system umożliwiający elektroniczną komunikację. Jest to rozwiązanie tymczasowe, z uwagi na nieuruchomienie centralnej Platformy e-Zamówień i Portali e-Usług.