Elektronizacja zamówień publicznych o wartości powyżej progów unijnych

19 października 2018
Elektronizacja zamówień publicznych o wartości powyżej progów unijnych

Wszedł w życie obowiązek komunikowania się między zamawiającym a wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych powyżej tzw. progów unijnych. Nowa regulacja dotyczy postępowań wszczętych po dniu 17 października 2018 r.

Za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej odbywać się będzie w szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przez wykonawców, a także oświadczeń, w tym dokumentu JEDZ.

Urząd Zamówień Publicznych, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło miniPortal, czyli system umożliwiający elektroniczną komunikację. Jest to rozwiązanie tymczasowe, z uwagi na nieuruchomienie centralnej Platformy e-Zamówień i Portali e-Usług.

Zobacz również: