Ulga mieszkaniowa także na drugie mieszkanie

Ulga mieszkaniowa także na drugie mieszkanie

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 30 sierpnia 2018 r., sygn. akt II FSK 2413/16 potwierdził, że podatnik może realizować własne cele mieszkaniowe w więcej niż jednej nieruchomości, dzięki czemu podatnicy mogą korzystać z ulgi mieszkaniowej przy podlegającej opodatkowaniu sprzedaży nieruchomości, jeżeli uzyskane środki przeznaczą na zakup nieruchomości, w których będą realizować ww. potrzeby.

Zgodnie z wyrokiem NSA, gdy osoba mieszka i pracuje w tygodniu  w jednym mieście, a w weekendy mieszka z rodziną w innej miejscowości, realizuje własne potrzeby mieszkaniowe w dwóch lokalach. Ponadto NSA uznał, że możliwości skorzystania z powyższego zwolnienia nie przekreśla również krótkotrwały najem, czy zamiar najmu przedmiotowej nieruchomości w przyszłości.

Przy okazji rozstrzygnięcia podkreślono również, że celem wprowadzenia ulgi mieszkaniowej było, m.in. pobudzenie rynku budowlanego, a organy podatkowe nie są upoważnione do zawężenia interpretacji pojęcia „realizacji własnych potrzeb mieszkaniowych” do jednego lokalu.

Wyrok NSA z dnia 30 sierpnia 2018 r., jest zatem korzystny dla podatników, którzy zdecydowali się sprzedać nabytą (w tym również odziedziczoną lub otrzymaną w darowiźnie) nieruchomość przed upływem 5 lat od daty nabycia, przy jednoczesnym przeznaczeniu środków uzyskanych ze sprzedaży na cele mieszkaniowe.

Zobacz również: