Korzystne dla podatników stanowisko w zakresie rozliczania wydatków związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną w mieszkaniu

11 czerwca 2018
Korzystne dla podatników stanowisko w zakresie rozliczania wydatków związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną w mieszkaniu

Fiskus podtrzymuje korzystne dla podatników stanowisko prezentowane od niedawna, w zakresie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodu, zgodnie z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatków ponoszonych przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w mieszkaniu, w części w jakiej ten lokal jest przeznaczony na potrzeby działalności.

Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 17 maja 2018 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.144.2018.2.MD potwierdza pogląd prezentowany we wcześniej wydanej interpretacji indywidualnej z dnia 21 grudnia 2017 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.361.2017.1.ES. Zgodnie z przytoczonymi interpretacjami do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w mieszkaniu mają prawo zaliczyć takie wydatki jak czynsz, media, odsetki od kredytu, wydatki na meble, ekspres do kawy, czy też koszty remontu.

W obu interpretacjach podkreślono jednak, że dla możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z mieszkaniem, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, konieczne jest, aby wydatki te zostały racjonalnie i gospodarczo uzasadnione oraz właściwie udokumentowane, a także aby istniał choćby pośredni związek z możliwością uzyskania przychodów lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów. Ponadto, nie mogą to być wydatki ujęte w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodu.

Zobacz również: