Szef KAS może blokować konta przedsiębiorców podejrzanych o oszustwa podatkowe

Szef KAS może blokować konta przedsiębiorców podejrzanych o oszustwa podatkowe

Od 30 kwietnia 2018 r. możliwa jest blokada rachunków przedsiębiorców na żądanie szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Rachunek może zostać zablokowany na czas nie dłuższy niż 72 godziny, natomiast jeżeli w trakcie postępowania szef KAS uzna, że wysokość wyłudzenia przekroczy równowartość 10 tyś euro, blokada może zostać wydłużona do 3 miesięcy. Jest to kolejny etap wprowadzenia ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych czyli tzw. ustawy STIR.

System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR) to narzędzie KAS, które na podstawie algorytmów analizuje przekazywane obligatoryjnie przez banki i SKOK-i dane finansowe dotyczące przedsiębiorców.

Celem wprowadzenia systemu jest pomoc organom w namierzaniu oszustw podatkowych, w tym m.in. „karuzel podatkowych” poprzez rozpoznawanie schematów działań przestępców skarbowych umożliwiając skuteczniejszą reakcję organów. W tym celu od 13 marca 2018 r. za pomocą tego systemu przekazywane są do administracji skarbowej informacje o zlikwidowanych i nowo założonych rachunkach bankowych firm. Z kolei od lipca fiskus będzie otrzymywał również informacje o transakcjach na tych rachunkach.

Resort finansów informuje już o pierwszych pozytywnych skutkach wprowadzenia STIR i możliwościach ograniczenia ponoszonych przez Skarb Państwa strat w związku z działalnością przestępców podatkowych w przyszłości. Natomiast czas pokaże, czy uzasadnione okażą się powszechne obawy o nadużywanie tego narzędzia w sposób utrudniający prowadzenie działalności przez legalnie działające podmioty.

Zobacz również: