Niepewne interpretacje podatkowe w przedmiocie najmu prywatnego

4 kwietnia 2018
Niepewne interpretacje podatkowe w przedmiocie najmu prywatnego

Podatnicy mają trudności w uzyskaniu jednoznacznych interpretacji podatkowych w zakresie możliwości skorzystania z opodatkowania w postaci ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów uzyskiwanych z najmu. Główny problem dotyczy oceny, czy najem nieruchomości należy kwalifikować jako działalność gospodarczą, co z kolei warunkuje wysokość stawki podatku.

W indywidualnych interpretacjach wydawanych w tym przedmiocie coraz częstszą praktyką organów podatkowych staje się przyznanie wnioskodawcom prawa do skorzystania z ryczałtowego opodatkowania, jednakże z pewnym zastrzeżeniem. Organy podatkowe wskazują, że ich zadaniem nie jest badanie czy najem jest działalnością gospodarczą. W związku z tym możliwe są sytuacje, kiedy ewentualne przeprowadzenie postępowania podatkowego może wykazać, że podatnik nie właściwie skorzystał z ryczałtowego opodatkowania. Dodatkowo fiskus stwierdza, że interpretacja podatkowa nie obroni podatnika, jeżeli najem będzie uznany za działalność gospodarczą. Sytuacja taka miała miejsce m.in. w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 23 lutego 2018 r., nr 0115-KDIT3.4011.43. 2018.2.AK.

Działania organów podatkowych powodują, że podatnicy nie mają pewności co do poprawności zastosowania się do wydanej interpretacji. Niewątpliwie tego typu stwierdzenia powodują ze naruszona zostaje podstawowa funkcja  interpretacji podatkowych, tj. funkcja gwarancyjna. Wnioskodawcy znajdują się w niekomfortowej sytuacji, ponieważ zastosowanie się do treści interpretacji może w przyszłości przynieść negatywne skutki.

Zobacz również: