Rolnictwo - umowa o pomocy przy zbiorach

19 lutego 2018
Rolnictwo - umowa o pomocy przy zbiorach

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12304555/katalog/12466335#12466335). Nowością jest zatrudnienie pomocnika rolnika na podstawie umowy cywilnoprawnej o pomocy przy zbiorach.

W uzasadnieniu projektu wskazano, że okres zbiorów, tj. od maja do listopada, jest wzmożonym czasem pracy dla rolników. Szczególnie plantatorzy owoców i warzyw potrzebują wtedy wielu dodatkowych pracowników. Do tej pory rolnicy z reguły zatrudniali pomocników na podstawie umowy o dzieło, która była niekorzystna dla osób pomagających, gdyż nie dawała im żadnego zabezpieczenia, w tym co do zasady nie była objęta obowiązkiem ubezpieczeniowym.

Zgodnie z projektem ustawy umowę o pomocy przy zbiorach będzie zawierał rolnik prowadzący gospodarstwo rolne z osobą świadczącą odpłatną pomoc – pomocnikiem. Pomocnikami będą mogły być nie tylko osoby posiadające obywatelstwo polskie, ale również osoby przebywające na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pracę. Pomocnik rolnika będzie podlegał z mocy ustawy ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu. Rolnik będzie zobowiązany do zgłoszenia pomocnika do ubezpieczenia w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy. Umowa będzie oskładkowana ryczałtowo.

Co ważne, łączny czas świadczenia pomocy przy zbiorach na podstawie tych umów przez jednego pomocnika rolnika nie będzie mógł przekroczyć 120 dni w roku kalendarzowym. Przed zawarciem umowy pomocnik rolnika będzie składał oświadczenie o liczbie dni w danym roku kalendarzowym, przez jakie świadczył pomoc przy zbiorach, na podstawie umów o pomocy zawartych z innymi rolnikami.

W projekcie ustawy wskazano, że pomoc przy zbiorach owoców i warzyw będzie obejmowała następujące czynności: „zbieranie owoców lub warzyw; usuwanie zbędnych części roślin; klasyfikowanie lub sortowanie zerwanych lub zebranych owoców lub warzyw, lub wykonywanie innych czynności mających na celu przygotowanie tych owoców lub warzyw do transportu, przechowywania lub sprzedaży; wykonywanie innych czynności związanych z pielęgnowaniem i poprawą jakości plonów.”

Prace nad projektem ustawy trwają, został on przekazany do Rady Ministrów.

 

Zobacz również: