Nowe warunki techniczne dotyczące projektowania budynków i ich usytuowania

2 lutego 2018
Nowe warunki techniczne dotyczące projektowania budynków i ich usytuowania

Dnia 1 stycznia 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. wprowadzające nowe warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Najważniejsze zmiany wprowadzone przez Rozporządzenie to:

  • określenie nowej minimalnej powierzchni użytkowej nowoprojektowanych mieszkań, które nie mogą być mniejsze niż 25m2, z dodatkowym zastrzeżeniem, że co najmniej jeden z pokoi w mieszkaniu musi mieć powierzchnię równą bądź większą od 16 m2;
  • wprowadzenie możliwości umiejscowienia pralki poza łazienką,
  • zniesienie zakazu łączenia pokoju dziennego z kuchnią (poprzez tzw. aneks) w mieszkaniach jednopokojowych;
  • zwiększenie minimalnej szerokości stanowiska postojowego dla samochodu osobowego do 2,5 m (dawniej 2,3 m);
  • zniesienie ograniczeń w zakresie usytuowania miejsc postojowych przeznaczanych dla niepełnosprawnych;
  • wprowadzenie obowiązku zapewnienia pomieszczenia do przewijania i karmienia dzieci w budynkach gastronomii, handlu lub usług o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2 oraz w budynkach stacji paliw o powierzchni użytkowej powyżej 100 m2;
  • możliwość przylegania budynku zlokalizowanego na granicy działki do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce, jeżeli jego wysokość jest zgodna z obowiązującym na danym terenie planem miejscowym lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
  • zniesienie ograniczenia w zakresie usytuowania miejsc gromadzenia odpadów, m.in. w zabudowie jednorodzinnej.

Zobacz również: