Od 1 stycznia 2018 roku właściciele sklepów detalicznych oraz hurtowych muszą pobrać od każdej wydanej lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego opłatę recyklingową

8 stycznia 2018
Od 1 stycznia 2018 roku właściciele sklepów detalicznych oraz hurtowych muszą pobrać od każdej wydanej lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego opłatę recyklingową

1 stycznia 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w której wprowadzono opłatę recyklingową. Zgodnie z art. 40 a ust. 1 Ustawy, każdy przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, jest zobowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

Przez lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego należy rozumieć torby na zakupy z uchwytami lub bez uchwytów, wykonane z tworzywa sztucznego, o grubości materiału od 15 do 50 mikrometrów. Do lekkich toreb na zakupy zalicza się również oksydegradowalne torby na zakupy z tworzywa sztucznego, czyli torby na zakupy wykonane z tworzyw sztucznych zawierających dodatki, które katalizują rozpadanie się tworzywa sztucznego na mikrofragmenty, o grubości materiału od 15 do 50 mikrometrów.

Wysokość opłaty recyklingowej ustalana jest w drodze rozporządzenia przez Ministra właściwego ds. Środowiska w porozumieniu z Ministrem właściwym ds. Finansów Publicznych i aktualnie wynosi 0,20 zł za jedną sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego. Pobrane opłaty przedsiębiorca jest zobowiązany wpłacić do 15 marca następnego roku na odpowiedni rachunek Skarbu Państwa.

Zobacz również: