Należności wypłacane tzw. influencerom, stanowią przychód z działalności wykonywanej osobiście

28 listopada 2017
Należności wypłacane tzw. influencerom, stanowią przychód z działalności wykonywanej osobiście

W dniu 4 października dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację (nr 0113- KDIPT2-2.4011.183.2017.2.ACZ) dotyczącą m. in. blogerów, vlogerów i innych twórców publikujących treści w mediach społecznościowych, czyli tzw. influencerów. Dyrektor KIS stwierdził, że należności wypłacane osobom fizycznym, publikującym w internecie m.in. treści o charakterze reklamowym, stanowią przychód z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 w zw.  z art. 13 pkt 8 lit. a) ustawy  o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym, przedsiębiorstwa zlecające m. in. blogerom lub vlogerom zamieszczanie informacji reklamowych, powinny pobierać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W stanie faktycznym, którego dotyczy wskazana wyżej interpretacja, wnioskodawca pośredniczy pomiędzy tzw. influencerami i reklamodawcami. Zawiera nienazwaną umowę dotyczącą korzystania z serwisu oraz sporządzania zleconych treści influencerowi, a następnie pośredniczy w tym zakresie w kontaktach influencera i reklamodawcy. Z tytułu prowadzonej działalności wnioskodawca pobiera należność od reklamodawców, a następnie wypłaca wynagrodzenie influencerom. W interpretacji podkreślono, że działania osób publikujących sponsorowane wpisy lub filmy nie polegają wyłącznie na udostępnieniu miejsca reklamowego, lecz są bardziej skomplikowanym procesem twórczym, wymagającym większego zaangażowania i osobistego wpływu influencera. Skutkiem podejmowanych przez twórców czynności ma być wywołanie ściśle określonego rezultatu w postaci spopularyzowania określonego produktu lub usługi. Nie można więc zgodzić się ze stwierdzeniem, że tak uzyskiwane przychody, są przychodami z najmu powierzchni reklamowej na platformie influencera. Źródłem przychodów jest bowiem złożony proces twórczy, na który duży wpływ ma sam tworzący.

 W związku z powyższym, dyrektor KIS stwierdził, że wnioskodawca jest zobowiązany do  sporządzenia i przesłania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracji rocznej i pobranych zaliczek na podatek dochodowy PIT-4R oraz do przekazania podatnikom i odpowiednim urzędom skarbowym informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11.

Zobacz również: