Od 1 stycznia 2018 r. amortyzacja w rodzinie będzie nadal opłacalna

Od 1 stycznia 2018 r. amortyzacja w rodzinie będzie nadal opłacalna

W toku analizy projektu zmian w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT), ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT) oraz o ryczałcie ewidencjonowanym, Ministerstwo Finansów wraz z Ministerstwem Rozwoju podjęły decyzję o  pozostawieniu w mocy dotychczasowego sposobu amortyzacji majątku dziedziczonego. Zdecydowano także, że w odniesieniu do darowizn konieczne jest utworzenie regulacji umożliwiających kontynuację amortyzacji. 

Pomysł wprowadzenia nowych regulacji w zakresie amortyzacji majątku dziedziczonego i pochodzącego z darowizny wynikał z nadużyć dokonywanych na tle obecnie funkcjonujących przepisów. Aktualnie, tego rodzaju składniki majątku podlegają amortyzacji od wartości początkowej co, jak wskazywało Ministerstwo Finansów, często skutkuje ich wielokrotną amortyzacją. Zgodnie z założeniem, problem miało rozwiązać wprowadzenie uchwalonej 27 października 2017 r. nowelizacji ustaw o PIT, CIT i ryczałcie ewidencjonowanym, która zawiera przepis uniemożliwiający od 2018 r. amortyzację majątku otrzymanego w spadku lub na skutek darowizny.

Ostatecznie jednak, Ministerstwo Finansów wraz z Ministerstwem Rozwoju uzgodniły, iż dotychczasowe zasady powinny zostać przywrócone dla dziedziczonego majątku. Jak wskazano, decyzja została podjęta w oparciu o przekonanie, iż „jest to uzasadnione potrzebą kształtowania dobrych warunków do zmian pokoleniowych w firmach jednoosobowych, wśród których większość to firmy rodzinne. Ułatwi to ustawa o zarządzie sukcesyjnym, nad którą pracuje Ministerstwo Rozwoju”. Przywrócenie dotychczasowych zasad dla spadkobierców ma nastąpić ze skutkiem na 1 stycznia 2018 r.

Oba ministerstwa zapowiedziały także prace nad regulacjami, które pozwolą na kontynuację amortyzacji majątku pochodzącego z darowizny przez obdarowanych.

 

Zobacz również: