Trwają prace nad wprowadzeniem elektronizacji zamówień publicznych

Trwają prace nad wprowadzeniem elektronizacji zamówień publicznych

Ministerstwo Cyfryzacji wszczęło postępowanie o udzielenie zamówienia na budowę narzędzia e-zamówienia, tj. pierwszego elementu rozwiązania umożliwiającego udzielanie zamówień w formie elektronicznej. Jak informuje Urząd Zamówień Publicznych, jednocześnie podjęto prace nad udostępnieniem centralnej platformy zakupowej, która będzie drugą częścią systemu. 

Ustawa nowelizująca z dnia 22 czerwca 2016 r., wprowadziła do prawa zamówień publicznych nowy Rozdział 2a – Komunikacja zamawiającego z wykonawcami. Nowe przepisy w zakresie, w jakim przewidują obowiązek komunikacji zamawiającego z wykonawcą wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosuje się w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez:

  • centralnego zamawiającego – od dnia 18 kwietnia 2017 r.,
  • innych zamawiających niż centralny zamawiający – od dnia 18 października 2018 r.

W związku z powyższym, od dnia 18 października 2018 r. komunikacja zamawiającego z wykonawcami, w tym składanie ofert, co do zasady odbywać się będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Niezbędnym stało się więc stworzenie specjalnej platformy umożliwiającej zamawiającym i wykonawcom komunikację elektroniczną.

Zgodnie z informacjami na stronie Urzędu Zamówień Publicznych: „tego typu platformy już dziś oferowane są zamawiającym na rynku. Jednak nieskoordynowane wdrażanie tego typu rozwiązań przez kilkadziesiąt tysięcy podmiotów zamawiających będzie działaniem nieracjonalnym ekonomicznie. Dlatego trwają prace nad stworzeniem centralnej, ogólnodostępnej platformy zakupowej. W związku z tym zakup oferowanych już dziś rozwiązań nie jest warunkiem koniecznym dla przeprowadzenia cyfrowych zamówień”.

Zobacz również: