Brak możliwości sumowania potencjału kilku podmiotów trzecich udostępniających wykonawcy zasoby

29 września 2017
Brak możliwości sumowania potencjału kilku podmiotów trzecich udostępniających wykonawcy zasoby

W wyroku z dnia 4 maja 2017 r. (sygn. C-387/14), o którym pisaliśmy tutaj i tutaj, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajął się również zagadnieniem dotyczącym możliwości polegania na doświadczeniu podmiotów trzecich poprzez sumowanie zdolności podmiotów, które samodzielnie nie mają wymaganej zdolności, w przypadku określenia przez zamawiającego zamówienia jako niepodzielnego.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości, w sytuacji gdy zamawiający uzna zamówienie za niepodzielne i postanowi o konieczności realizacji tego zamówienia przez jednego wykonawcę, nie jest dopuszczalne, aby wykonawca sumował wiedzę i doświadczenie dwóch lub większej liczby podmiotów trzecich, które osobno nie posiadają wymaganej przez zamawiającego zdolności do realizacji zamówienia. Wykluczenie możliwości polegania na doświadczeniu większej liczby podmiotów musi być związane z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalne w stosunku do niego.

Co do zasady Trybunał Sprawiedliwości nie wyklucza możliwości łączenia kwalifikacji różnych podmiotów, w celu wypełnienia wymogów określanych przez zamawiającego. Warunkiem jest jednak, by zamawiający nie przewidział wymogu, zgodnie z którym określone przez niego kryteria powinny zostać spełnione przez jeden podmiot lub ograniczoną liczbę podmiotów, a wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi rzeczywiście dysponować niezbędnymi zasobami do realizacji zamówienia. W przypadku gdy wymagane doświadczenie jest niepodzielne (tzn. warunek udziału w postępowaniu musi być spełniony przez wykonawcę w całości) oraz wykonanie zamówienia jest niepodzielne (stanowi jedną całość), wykonawca musi posiadać takie doświadczenie, a co za tym idzie spełniać warunek w całości.

Zobacz również: