Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Aktualności

Zniesienie współwłasności nieruchomości spadkowej nie może być podwójnie opodatkowane

Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie o sygnaturze akt II FSK 1432/16 orzekł w lipcu bieżącego roku o braku konieczności opłacenia podatku dochodowego przy zniesieniu współwłasności. Skargę kasacyjną od wyroku WSA w Łodzi wniósł organ podatkowy, który w interpretacji indywidualnej stwierdził, że kwota uzyskana przez podatniczkę w związku ze zniesieniem współwłasności rodzi po jej stronie obowiązek zapłaty podatku. Organ uzasadniał, że  zniesienie współwłasności ze spłatą na rzecz podatniczki było formą odpłatnego zbycia jej udziałów w nieruchomości, a ponieważ od tego czasu nie upłynęło więcej niż 5 lat, podatniczka powinna zostać obciążona podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podatniczka wyjaśniała, że udział został już raz opodatkowany podatkiem od spadków i darowizn, więc konieczność kolejnego rozliczenia tej samej kwoty tym razem podatkiem dochodowym, byłaby dla niej krzywdząca.               

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi przyznał rację podatniczce, zaś Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził słuszność rozstrzygnięcia sądu pierwszej instancji. NSA zwrócił uwagę, że w opisywanej sytuacji nie doszło do uzyskania przychodu po stronie podatniczki, gdyż spłata nie przewyższała wartości tego, co podatniczka wcześniej posiadała.