Do założenia spółki z o. o. w trybie S-24 nie wystarczy już "zwykły" podpis elektroniczny

Do założenia spółki z o. o. w trybie S-24 nie wystarczy już

W dniu 12 czerwca 2017 r. ogłoszona została ustawa z 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. poz. 1133) wprowadzająca wymóg posługiwania się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przy zakładaniu spółki z o.o. przy wykorzystaniu wzorca umowy, czyli w tzw. trybie S-24.

Dotychczas możliwe było dodatkowo opatrzenie umowy „zwykłym” podpisem elektronicznym, uzyskiwanym podczas rejestracji konta na portalu Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zgodnie z uzasadnieniem uchwalonej ustawy, wprowadzane zmiany mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa obrotu prawnego.

Nowe regulacje zaczną obowiązywać po upływie 30 dni od publikacji ustawy.

Zobacz również: