Odszkodowania od producentów ciężarówek za zmowę cenową

25 maja 2017
Odszkodowania od producentów ciężarówek za zmowę cenową

Komisja Europejska opublikowała decyzję stwierdzającą zawarcie przez największych europejskich producentów samochodów ciężarowych porozumienia w sprawie ustalania cen średnich i ciężkich samochodów ciężarowych. Ułatwi to proces dochodzenia odszkodowań od producentów tych samochodów przez ich nabywców.

W decyzji wydanej w dniu 19 lipca 2016 r. Komisja Europejska stwierdziła zawarcie przez DAF, Daimler, Iveco, Volvo/Renault i  MAN porozumienia w sprawie ustalania cen fabrycznych średnich (od 6 do 16 ton) i ciężkich (powyżej 16 t) samochodów ciężarowych, daty wprowadzania technologii obniżających emisję zmierzających do spełnienia norm od EURO 3 do EURO 6, a także zasad przerzucania na kupujących kosztów tych technologii. Z ustaleń Komisji Europejskiej wynika, że skutkiem porozumienia było między innymi zawyżanie w okresie od 1997 r. do 2011 r. cen tych samochodów. Komisja Europejska nadal prowadzi postępowanie przeciwko Scanii, która jako jedyna nie przyznała się do winy.
 

Na skutek zawarcia porozumienia każdy, kto w latach 1997-2011 nabył średni lub ciężki samochód ciężarowy wyprodukowany przez producentów, będących stroną porozumienia kartelowego, mógł ponieść szkodę związaną z zawyżaniem cen.
 

Decyzja Komisji Europejskiej jest wiążąca dla sądów krajowych na terenie Unii Europejskiej. Oznacza to, że poszkodowani, dochodząc odszkodowania, powinni wykazać wysokość poniesionej szkody, ale zwolnieni są z obowiązku wykazywania samego naruszenia. Możliwość dochodzenia odszkodowania za naruszenia prawa ochrony konkurencji została potwierdzona w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Zobacz również: