Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

 ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok

oddział w Warszawie
ul. Karolkowa 28/114, 01-207 Warszawa
tel. +48 664 178 333

Aktualności

Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym

Na mocy ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 85), w dniu 18 stycznia 2017 r. do części czwartej Kodeksu postępowania cywilnego obejmującej przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego został dodany Tytuł XI regulujący kwestię europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym.

 Nowelizacja ma na celu zapewnienie skutecznego wykonywania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającego procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych.

 

Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym ma umożliwić wierzycielowi zabezpieczenie wierzytelności na rachunku bankowym dłużnika, niezależnie od państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym rachunek jest prowadzony. Skutkiem jego wydania będzie blokada rachunku dłużnika, do wysokości zabezpieczonej wierzytelności.

 

Europejski nakaz zabezpieczenia ma być wykonywany na zasadach stosowanych do wykonywania analogicznych nakazów krajowych, a jurysdykcję do jego wydania będą posiadały sądy krajowe, właściwe w sprawie głównej.

 

Od wniosku o wydanie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym będzie pobierana opłata stała w wysokości 100 zł, chyba że wniosek został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie.