Status pracodawcy po likwidacji gimnazjum

Status pracodawcy po likwidacji gimnazjum

W dniu 14 grudnia 2016 r. Sejm uchwalił ustawę – Prawo oświatowe oraz ustawę Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Z art. 236, 251, 253 przepisów wprowadzających Prawo oświatowe, wynika, że nauczyciele i pracownicy dotychczasowego gimnazjum z dniem przekształcenia albo włączenia gimnazjum do jednej ze wskazanych w ww. ustawach szkół, stają się odpowiednio nauczycielami i pracownikami tych szkół.

Zobacz również: