Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

 ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok

oddział w Warszawie
ul. Karolkowa 28/114, 01-207 Warszawa
tel. +48 664 178 333

Aktualności

Wydłużenie terminu na złożenie wniosku o wznowienie prawomocnie zakończonego postępowania cywilnego

Dnia 15 lutego 2017 r. weszła w życie ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2017 poz. 187), która wydłużyła okres na złożenie wniosku w przedmiocie wznowienia prawomocnie zakończonego postępowania cywilnego.