Wydłużenie terminu na złożenie wniosku o wznowienie prawomocnie zakończonego postępowania cywilnego

Wydłużenie terminu na złożenie wniosku o wznowienie prawomocnie zakończonego postępowania cywilnego

Dnia 15 lutego 2017 r. weszła w życie ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2017 poz. 187), która wydłużyła okres na złożenie wniosku w przedmiocie wznowienia prawomocnie zakończonego postępowania cywilnego.

Zobacz również: