Termin na wniesienie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę wydłużony do 21 dni

Termin na wniesienie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę wydłużony do 21 dni

Od dnia 01.01.2017 r. wydłużeniu do 21 dni uległ termin na wniesienie przez pracownika odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, żądania przywrócenia do pracy lub odszkodowania oraz żądania nawiązania umowy o pracę po odmowie przyjęcia do pracy.

Zgodnie z art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2255) znowelizowano brzmienie art. 264 Kodeksu pracy dotyczącego terminów na wniesienie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, żądania przywrócenia do pracy lub odszkodowania oraz żądania nawiązania umowy o pracę po odmowie przyjęcia do pracy.

Obecnie pracownik ma 21 dni (a nie jak do tej pory 7) na wniesienie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, licząc od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę. Do 21 dni został również wydłużony dotychczasowy 14-dniowy termin na wniesienie do sądu żądania przywrócenia do pracy lub odszkodowania w przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, którego bieg rozpoczyna się od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę. W podobny sposób został zmodyfikowany 14-dniowy termin na żądanie nawiązania umowy o pracę, od 01.01.2017 r. będzie to 21 dni liczone od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy.

Powyższa zmiana rodzi konieczność uwzględnienia nowego 21-dniowego terminu w treści pouczenia pracodawcy, zawartego w oświadczeniu o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o prace bez wypowiedzenia, którego obowiązek przewiduje art. 30 § 5 Kodeksu pracy.

Zobacz również: