Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Aktualności

Likwidacja gimnazjów

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe wprowadza daleko idące zmiany w dotychczasowym systemie oświaty. Reforma, którą wprowadza nowa ustawa oświatowa polega m.in. na wydłużeniu edukacji w szkole podstawowej do 8 lat, likwidacji gimnazjów oraz przedłużeniu pozostałych stopni edukacji. Nowe przepisy zaczną obowiązywać z dniem 1 września 2017 r. Organy prowadzące niepubliczne gimnazja do 31 stycznia 2017 r. muszą zdecydować o dalszej formie prowadzenia działalności.

Najważniejszą zmianą wprowadzoną w wyniku reformy jest likwidacja gimnazjów, która polegać będzie na ich stopniowym wygaszaniu. Od 1 września 2017 nie będzie prowadzona rekrutacja do I klasy gimnazjum, II i III klasa gimnazjum zaś ukończy ten stopień edukacji i będzie kontynuować naukę według systemu w jakim rozpoczęli naukę czyli, albo: 3– letniego liceum, 4- letniego technikum albo 2- 3 letniej szkoły zawodowej. Absolwenci klas VI szkoły podstawowej staną się uczniami klasy VII.