Wynagrodzenie minimalne zleceniobiorców i osób świadczących usługi

Wynagrodzenie minimalne zleceniobiorców i osób świadczących usługi

Od 1 stycznia 2017 r. wchodzą w życie przepisy określające wynagrodzenie minimalne zleceniobiorców oraz osób świadczących usługi na 13 zł za godzinę.

Z początkiem 2017 r. w życie wchodzą przepisy określające wysokość minimalnego godzinowego wynagrodzenia osób wykonujących umowę zlecenia (art. 734 KC) oraz umowy o świadczenie usług (art. 750 KC). Stawka ta wynosi 13 zł za godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, co wynika z art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 2016 r., o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw. Wynagrodzenie godzinowe jest obliczone poprzez zwaloryzowanie kwoty 12 zł o wskaźnik wynikający z minimalnego wynagrodzenia ustalonego w danym roku. Podwyżka płacy minimalnej każdorazowo pociąga za sobą również wzrost wynagrodzenia minimalnego za godzinę pracy osób świadczących usługi na podstawie umowy zlecenia i umowy o świadczenie usług.

Zobacz również: