Podniesienie wynagrodzenia minimalnego do 2.000,00 zł, wysokość wynagrodzenia minimalnego niezależna od długości stażu pracy

Podniesienie wynagrodzenia minimalnego do 2.000,00 zł, wysokość wynagrodzenia minimalnego niezależna od długości stażu pracy

Z dniem 1 stycznia 2017 roku podwyższeniu ulega wysokość wynagrodzenia minimalnego do kwoty 2.000,00 zł. Dodatkowo wysokość płacy minimalnej w pierwszym roku pracy pracownika nie może być już obniżona do 80 %.

Od 1 stycznia 2017 r. płaca minimalna wzrosła do minimum 2.000,00 zł brutto. Zmiana ta wpływa nie tylko na podniesienie wynagrodzeń pracowników, ale także na inne świadczenia np. na wysokość ewentualnej odprawy w przypadku dokonania przez pracodawcę zwolnień grupowych, wynagrodzenia za czas przestoju, czy też na wysokość składek na ubezpieczenie społeczne opłacanych przez pierwsze dwa lata przez osoby rozpoczynające prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia w pierwszym roku pracy pracownika nie może już być obniżona do 80 %, jak to miało miejsce do tej pory. W wyniku nowelizacji wszystkim pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę od 1 stycznia 2017 r., niezależnie od długości stażu pracy, należne jest wynagrodzenie minimalne w pełnej wysokości.

Zobacz również: