Odszkodowanie dla rolników za zniszczenie gruntu przez dziki przed zasiewem

Odszkodowanie dla rolników za zniszczenie gruntu przez dziki przed zasiewem

W dniu 19 maja 2015 r. Sąd Najwyższy w rozszerzonym składzie 7 sędziów podjął uchwałę (III CZP 114/14), zgodnie z którą szkodą wyrządzoną przez dziki i inne zwierzęta leśne w uprawie rolnej jest także szkoda wyrządzona przed zasiewem, związana z ponownym wykonaniem niezbędnych czynności agrotechnicznych przygotowujących grunt do zasiewu.

Powyższa uchwała Sądu Najwyższego rozszerzyła definicję szkody w uprawie rolnej oraz  umożliwia rolnikom dochodzenie od Skarbu Państwa – Lasów Państwowych, odszkodowań za zniszczenia wyrządzone przez dziki i inne zwierzęta leśne, na gruncie rolnym przygotowanym do zasiewu.  

Zobacz również: