Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

 ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok

oddział w Warszawie
ul. Karolkowa 28/114, 01-207 Warszawa
tel. +48 664 178 333

Aktualności

Odszkodowanie dla rolników za zniszczenie gruntu przez dziki przed zasiewem

W dniu 19 maja 2015 r. Sąd Najwyższy w rozszerzonym składzie 7 sędziów podjął uchwałę (III CZP 114/14), zgodnie z którą szkodą wyrządzoną przez dziki i inne zwierzęta leśne w uprawie rolnej jest także szkoda wyrządzona przed zasiewem, związana z ponownym wykonaniem niezbędnych czynności agrotechnicznych przygotowujących grunt do zasiewu.

Powyższa uchwała Sądu Najwyższego rozszerzyła definicję szkody w uprawie rolnej oraz  umożliwia rolnikom dochodzenie od Skarbu Państwa – Lasów Państwowych, odszkodowań za zniszczenia wyrządzone przez dziki i inne zwierzęta leśne, na gruncie rolnym przygotowanym do zasiewu.