Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

 ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok

oddział w Warszawie
ul. Karolkowa 28/114, 01-207 Warszawa
tel. +48 664 178 333

Aktualności

Zmiany w przepisach dotyczących ulgi na złe długi

Z dniem 1 lipca 2015 r. mają wejść w życie nowe regulacje dotyczące stosowania instytucji tzw. ulgi na złe długi. Przepisy nowelizujące ustawę mają na celu uelastycznienie ulgi na złe długi, co pozwoli na szersze stosowanie tej instytucji.

Zgodnie z zasadami, które mają obowiązywać od połowy tego roku, z ulgi na złe długi będzie można skorzystać również w sytuacji, kiedy pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem będą zachodzić powiązania o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy. Obecnie w takich sytuacjach korzystanie z opisywanej instytucji nie jest możliwe.

 

Ponadto dłużnik, który w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 150. dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze, jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji nie będzie miał obowiązku dokonywanie korekty podatku naliczonego. Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy, zmiana ma  spowodować również obniżenie kosztów postępowania upadłościowego, ponieważ po jej wprowadzeniu niezapłacony podatek VAT będzie podlegał zgłoszeniu do masy upadłości.

 

Nowelizacja została uchwalona przez Sejm 23 lutego 2015 r. i oczekuje na podpisanie przez Prezydenta.