Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Aktualności

Rejestracja spółki jawnej i komandytowej przez Internet

W dniu 15 stycznia 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 4), która wprowadza możliwość rejestracji spółek jawnych i komandytowych przez Internet, za pomocą systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości i przy wykorzystaniu wzorców umów udostępnionych w tym systemie. Taki sposób założenia spółki możliwy był dotychczas tylko w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ponadto, w przypadku spółek których umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy w systemie teleinformatycznym, ustawa umożliwia dokonywanie w tym trybie zmian w umowach spółek oraz podjęcie uchwały o rozwiązywaniu spółki. Zgodnie z nowelizacją, formularz w systemie teleinformatycznym będzie mógł być potwierdzony także podpisem potwierdzonym profilem zaufanym Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP). Dotychczas dopuszczalny był wyłącznie bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

 

Z możliwości zarejestrowania spółki jawnej przez Internet nie będą mogły skorzystać podmioty, które będą chciały przekształcić spółkę cywilną w spółkę jawną.

 

Nowelizacja obniża opłaty za wpis do Krajowego Rejestru Sądowego spółek, których umowy zostały zawarte przy wykorzystaniu wzorców umowy udostępnionych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w systemie teleinformatycznym. Opłata od wniosku o pierwszy wpis jest obniżana z 500 zł do 250 zł, a od wniosku o zmianę z 250 zł do 200 zł.