Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Aktualności

Zmiany w zasadach oznaczania opakowań wprowadzanych na polski rynek

Na posiedzeniu w dniu 7 listopada 2014 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Nowe regulacje znoszą obowiązek zamieszczania adresu polskiego dystrybutora na opakowaniach wprowadzanych na polski rynek. Zmiany dotyczą wyłącznie obrotu pomiędzy przedsiębiorcami.

Jednym z warunków stawianych przez ustawę jest to, by opakowania znajdowały się już w obrocie na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczym. Zmiany w ustawie mają na celu realizację wspólnotowej zasady swobody przepływu towarów. Nowe rozwiązanie ma przyczyniać się do zmniejszenia obciążeń finansowych przedsiębiorców, gdyż w wielu przypadkach nie będzie potrzeby zmiany oznakowania produktu lub jego opakowania. Jak wynika z uzasadnienia nowelizacji, dzięki nowym regulacjom przedsiębiorca z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) będzie mógł oznaczyć produkt adresem jego firmy znajdującej się na tym terytorium. W przypadku kierowania towarów do kilku państw EOG, nie będzie potrzeby zmiany opakowania towaru, aby zamieścić dane dystrybutora na rynek polski. Projekt nowelizacji został przekazany do Senatu.