Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Aktualności

Nowe zasady opodatkowania używania samochodów służbowych do celów prywatnych

Z początkiem 2015 roku mają zostać wprowadzone regulacje, zgodnie z którymi przychód pracownika z tytułu korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych zostanie opodatkowany ryczałtem. Nowe zasady pozwolą uniknąć wątpliwości co do sposobu ustalenia przychodu pracownika z tego tytułu.

Wartość pieniężna świadczenia polegającego na możliwości korzystania z samochodu służbowego w celach prywatnych została określona na kwotę 250,00 zł miesięcznie w przypadku korzystania z samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3, zaś w przypadku samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3 – na kwotę 400,00 zł miesięcznie.

W dniu 7 listopada 2014 r. nowelizacja ustawy, zawierająca omawiane zmiany, została przekazana do podpisu Prezydentowi.