Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

 ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok

oddział w Warszawie
ul. Karolkowa 28/114, 01-207 Warszawa
tel. +48 664 178 333

Aktualności

Cienka kapitalizacja – zmiany od 1 stycznia 2015 r.

Z początkiem roku 2015 wejdą w życie zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które rozszerzają ograniczenia w zakresie możliwości zaliczania do kosztów podatkowych odsetek z tytułu pożyczek otrzymanych od podmiotów powiązanych.

 Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek od pożyczek udzielonych spółce przez jej wspólnika (wspólników) posiadającego co najmniej 25% udziałów (lub akcji) w tej spółce, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec wspólników tej spółki posiadających co najmniej 25% udziałów (lub akcji) i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w kapitale takiego wspólnika osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki – w części, w jakiej pożyczka (kredyt) przekracza tę wartość zadłużenia, określoną na dzień zapłaty odsetek.

 

 

Począwszy od 1 stycznia 2015 r. ograniczenia będą dotyczyły również pożyczek udzielanych spółce przez podmioty powiązane z nią pośrednio (w dalszym ciągu obowiązywać będzie 25% próg udziałów (akcji) w spółce). Ponadto wartość zadłużenia spółki określana będzie na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczek, a nie jak dotychczas – na dzień zapłaty odsetek. Z kolei całkowite zadłużenie spółki nie będzie dłużej odnoszone do trzykrotności kapitału zakładowego spółki, a do wartości kapitału własnego spółki. Jeżeli całkowite zadłużenie przekroczy wartość kapitału własnego spółki, odsetki w proporcji, w jakiej wartość zadłużenia przekraczająca wartość kapitału własnego spółki pozostaje do całkowitej kwoty tego zadłużenia, nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodów. 

 

Nowością będzie też możliwość skorzystania z zasad alternatywnych, określonych w art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.