Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

 ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok

oddział w Warszawie
ul. Karolkowa 28/114, 01-207 Warszawa
tel. +48 664 178 333

Aktualności

Nowe rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia

W oparciu o delegację ustawową zawartą w art. 9 ust. 1 pkt 1 Prawa o szkolnictwie wyższym Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 3 października 2014 r. przyjął nowe rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U.2014.1370).

W stosunku do dotychczasowego stanu prawnego, tj. Rozporządzenia Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. (Dz.U.2014.131 j.t.) zmianie ulegają m.in. proporcje wymaganej liczby nauczycieli akademickich zaliczanych do minimum kadrowego do liczby studentów na danym kierunku studiów. Przykładowo, w przypadku kierunków studiów w obszarze nauk społecznych i w obszarze nauk humanistycznych proporcje uległy zmniejszeniu z 1:160, do 1:120 studentów na danym kierunku studiów, co w praktyce oznacza dalsze obostrzenie wymagań dotyczących koniecznego minimum kadrowego.
 

Ponadto zmianie uległ także sposób wyliczenia tego stosunku w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do więcej niż jednego obszaru kształcenia. Dotychczasowo brano pod uwagę procentowy udział liczby punktów ECTS przyporządkowanych do modułów kształcenia danego obszaru kształcenia, natomiast obecnie proporcje powinny być „właściwe dla każdego obszaru kształcenia”.