Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

 ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok

oddział w Warszawie
ul. Karolkowa 28/114, 01-207 Warszawa
tel. +48 664 178 333

Aktualności

Dyrektywa w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 2014/55/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych.

Nowa dyrektywa ma na celu obniżenie kosztów wystawiania faktur w rozliczeniach pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami. Dyrektywa przewiduje ustanowienie europejskiej normy w zakresie fakturowania elektronicznego. Ustanowiona norma europejska ma wprowadzać przyjazne użytkownikowi formy fakturowania elektronicznego, aby mogły z niego korzystać również małe i średnie przedsiębiorstwa.
 

Państwa członkowie będę zobowiązane zapewnić, aby zamawiający obierali i przetwarzali faktury elektroniczne spełniające normy europejskie. Ponadto dyrektywa wprowadza ujednolicenie formy, formatu, języka i sposobu przesyłania faktury elektronicznej stosowanej w państwach członkowskich. Określono także podstawowe elementy faktury elektronicznej, do których należą, oprócz informacji podstawowych, miedzy innymi identyfikatory procesu i faktury, informacje dotyczące kwot uznań lub potrąceń czy informacje dotyczące przedstawiciela podatkowego sprzedawcy.
 

Państwa członkowskie mają czas na wprowadzenie postanowień dyrektywy do swoich porządków prawnych najpóźniej do dnia 27 listopada 2018 r.