Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Aktualności

Z dniem 1 kwietnia 2014 r. wejdą w życie nowe regulacje w zakresie odliczenia VAT od samochodów i ich eksploatacji

W przypadku wykorzystywania pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej, podatnicy będą mieli prawo do pełnego odliczenia podatku VAT.

Skorzystanie z tej możliwości będzie jednak co do zasady warunkowane prowadzeniem przez podatnika ewidencji przebiegu pojazdów oraz złożeniem naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego informacji o pojazdach według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (VAT-26). Obowiązek prowadzenia ewidencji nie będzie dotyczył m.in. wymienionych w ustawie pojazdów specjalnych (agregat elektryczny /spawalniczy, do prac wiertniczych, koparka, koparko-spycharka, ładowarka, podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych, żuraw samochodowy).

Z kolei w przypadku wykorzystywania samochodów zarówno do celów związanych z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, jak też do celów z tą działalnością niezwiązanych, zasadą będzie prawo do 50-cio procentowego odliczenia podatku przy nabyciu i eksploatacji takich pojazdów.