Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

 ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok

oddział w Warszawie
ul. Karolkowa 28/114, 01-207 Warszawa
tel. +48 664 178 333

Aktualności

Zmiana w sposobie obliczania wysokości podatku rolnego

Od 2014 roku inaczej oblicza się wysokość podatku rolnego. Dotychczas brano pod uwagę średnią cenę skupu uwzględnianą przy obliczaniu stawki podatku rolnego za trzy pierwsze kwartały roku poprzedzającego roku podatkowy. Od 2014 roku będzie to 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Takie rozwiązanie wyraźnie stabilizuje wysokość podatku, natomiast doraźnie, wobec niskich cen żyta w 2013 roku, zwiększa jego wysokość. Dotychczas wahania w wysokości podatku rolnego, ze względu na zmiany ceny żyta dochodziły do 30 % rok do roku.
Przypomnieć należy, iż decydujący głos w ustalaniu wysokości podatku rolnego mają rady gmin. Mogą one zmniejszyć obciążenie podatkowe, przyjmując do ustalania wysokości podatku niższą cenę skupu żyta.