Projekt zmian ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Projekt zmian ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy ? kodeks cywilny wprowadza odpowiedzialność osób zarządzających (w tym członków zarządu), za działania związane z naruszeniem przez przedsiębiorcę (w tym spółkę) zakazu praktyk ograniczających konkurencję. Sankcją będzie między innymi kara pieniężna w wysokości do 2.000.000,00 zł (ustawa po pierwszym czytaniu w sejmie).

 

Zobacz również: