Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Aktualności

Ubezpieczenie od zdarzeń medycznych w świetle projektu zmiany ustawy o działalności leczniczej

W dniu 18 maja 2012 r. na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia opublikowany został projekt ustawy zmieniającej ustawę o działalności leczniczej.