Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

 ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok

oddział w Warszawie
ul. Karolkowa 28/114, 01-207 Warszawa
tel. +48 664 178 333

Aktualności

Konieczność zmian aktów organizacyjnych podmiotów wykonujących działalność leczniczą

W dniu 1 lipca 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) Zgodnie z art. 206 tej ustawy podmioty wykonujące działalność leczniczą mają dwunastomiesięczny termin, który upływa 30 czerwca 2012 r., na dostosowanie swojej działalności do nowych regulacji.