Podziały i połączenia spółek - zmiany w k.s.h.

Podziały i połączenia spółek - zmiany w k.s.h.

27 października 2011 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, która zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy ma przyczynić się do dalszej liberalizacji obowiązków objętych procedurami łączeniowymi i podziałowymi.

Zobacz również: